CARTA ALIR

Program Pertandingan ‘Short Story’ Secara Talian 2022

KATEGORI PEMENANG

TERMA DAN SYARAT

 1. Terbuka kepada semua murid prasekolah, sekolah rendah, pelajar sekolah menengah dan pelajar sekolah antarabangsa (International School) di seluruh negeri Malaysia.
 2. Yuran pendaftaran RM10 bagi setiap pemilihan Bahasa. Perbankan Internet – BANK ISLAM MALAYSIA (ICBE RESOURCES: 02114010009799)
 3. Boleh memilih Bahasa (Malay/English/Tamil/Mandarin).
 4. Peserta tidak perlu hadir secara fizikal untuk menyertai pertandingan ini.
 5. Penyertaan peserta hendaklah secara sukarela dan mendapat kebenaran daripada ibu bapa/penjaga.
 6. Pakaian formal dan casual diterima.
 7. ‘Short Story berdasarkan tema ‘CIKGU’.
 8. Short Story‘  animasi Video TIDAK DIBENARKAN.
 9. ‘Short Story’ secara berkumpulan TIDAK DIBENARKAN.
 10. Pertandingan ‘Short Story’ hanya DIBENARKAN  secara Individu sahaja.
 11. ‘Props’ / Peralatan /Objek DIBENARKAN.
 12. Panel hanya menilai kandungan video diantara (2-5 minutes).
 13. Video Format (.mp4, .wmv, .mov, .flv) dan Saiz video tidak melebihi 500MB.
 14. Hanya menerima dan menilai video sahaja.
 15. Peserta mesti muatnaik (upload) hasil video melalui Pautan/Link diberi oleh Pengajur.
 16. Panel penilai tidak akan menilai hasil video yang diterima daripada peserta melalui Email, WhatsApp, Telegram, Facebook ataupun Sosial Media yang lain.
 17. Kandungan Video
  • Pengenalan Diri Peserta – Nama Penuh Peserta, Nama Penuh Sekolah, Kategori (Prasekolah/Tahun/ Tingkatan).
  • Kandungan Penyampaian Cerita berdasarkan Tema.
 18. Keputusan panel penilai adalah muktamad.