CONTENTS - MARCH 2023

NoNameTopicView
1Tay Chia Hooi, Melor Md. YunosDigital Learning Environment for English Learners in Primary Schools: A Systematic Literature ReviewAbstractFull Paper
2Parveen Sarjit Sidhu, Shobhanambigha a/p SivaguruStudents’ Perception of The Challenges in Comprehending the English Language Listening TestAbstractFull Paper
3Amirul Mukminin MohamadUjian ‘5 Minit Kosa Kata’ – Perbandingan Ingatan Kosa Kata Bahasa Melayu antara Pelajar Prasiswazah dan Pelajar Pascasiswazah Asing UKMAbstractFull Paper
4Nurul Syuhada Mokhtar, Helmi NormanKepimpinan Teknologi Pengetua Dan Hubungannya Dengan Kompetensi Digital Pelajar – Jurnal Penyelidikan Pendidikan dan Teknologi Malaysia (JPPTM)AbstractFull Paper
5Lim Yeong Chyng, Siti Syazwani Binti IlminDesign-Based Learning As Medium STEM Development Among Students Of Ungku Omar Polytechnic –International Journal of Business Studies and Education (IJBSAE)AbstractFull Paper
6Anisah Safiah Azmi, Aida Hanim A. Hamid, Mohd Izham Mohd HamzahSustainable Development Planning Aimed at Higher Education Institutions –International Journal of Business Studies and Education (IJBSAE)AbstractFull Paper
7Shirley Kong Hwei Ming, Samri  Chongo, Noraini LapawiUsing Scratch To Increase Students’ Achievement And Motivation Toward Solar System-Internationa”l Journal of Business Studies and Education (IJBSAE)AbstractFull Paper
8Muhammad Amirullah Jasni, Mohd Isa HamzahKaedah Talaqqi Musyafahah Dalam Pembelajaran Al-Quran Di MalaysiaAbstractFull Paper
9Fadilah binti Ahmad,Saadiah binti Seman,Sharmila binti Mad Isa dan Nor Aqilah binti Abdul HamidKajian Persepsi Pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Ungku Omar Terhadap Peperiksaan Buku Terbuka (Peperiksaan Alternatif)AbstractFull Paper
10Nurul Izzah Ab Rahim, Siti Rohani Isnin, Sarizan Muhamad MursidKajian Terhadap Pelaksanaan Sistem e_KSPPMS Dalam Meningkatkan Sistem Pengurusan Kualiti di Politeknik Muadzam ShahAbstractFull Paper
11Siti Muyassarah Abd NasirRelationship between Modular and Distinction Characteristics of Product Development towards Organisational PerformanceAbstractFull Paper
12Muhammad Zaid Bin Abdul Samat, Adnan Bin Mohamed Yusof, Norakyairee Bin Mohd. Raus, Ahmad Izzuddin Bin Abu BakarSorotan Literatur Sistematik Isu Dan Cabaran Murid Oku Pendengaran Dalam Pendidikan IslamAbstractFull Paper
13Parthiban Mogana Sondaram, Yogeswary Mogana SondaramCriminal Liability Against Sexual Harasser at The Malaysian Workplace AbstractFull Paper
14Nadia Farhana Roslan, Kannan Rassiah, Muhamad Faiz JofriPelaksanaan Insaniah Dalam Budaya Pengurusan Kualiti Di Syarikat Power KS Sdn.Bhd.AbstractFull Paper
15Rosli Suyot, Normadiyana Abdullah, Abu Yazid Abu BakarKeperluan Dan Cabaran Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Kepada Murid Berkeperluan Khas AbstractFull Paper
16Mohd Nawi bin Yaacob,Nurul Aliya binti Ab. Manah,Nuha Umaira binti Kamal,Nur Syazwani Binti Azman,Dannisha Zulkifli binti Abdul Zahir

Entrepreneurial Readiness Amongst Student at Pengkalan Chepa Vocational College      –International Journal of Business Studies and Education (IJBSAE)

AbstractFull Paper