CONTENTS

NoNameTopicVIEW
1Nurul Huda Mohd Faudzi, Anuar AhmadKesediaan Guru Sejarah Melaksanakan Pentaksiran Bilik Darjah dalam Pengajaran dan PembelajaranAbstractFull Paper
2Tay Chia Hooi, Nurul Safiani binti Nor Kamazaman, Melor Md YunusWizer Interactive Learning: Countable and Uncountable NounsAbstractFull Paper
3Mohd Afifi, B. S. , Nivetha Kirushna, B. A.Rahim N.A. Afian Akhbar, M,Google Classroom: Bagaimanakah Tahap Kesediaan Guru Matematik AbstractFull Paper
4Masrinie Maseri, Dewi Tajuddin, Muzalifah MonilJob Demand, Job Resources, Burnout, and Turnover Intention Among Lecturers in Private Higher Institutions in SabahAbstractFull Paper
5Suganti Ealangov, Siti Nur Haslinda Md Saleh, Najihah Abd Razak, Syarifah Syafuwati Tuan ChikKemahiran Penggunaan Sumber Teknologi Pendidikan dalam Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) semasa Pandemik dalam Kalangan GuruAbstractFull Paper
6Mohamad Albaree Abdul, Zaharah Osman, Saedah Siraj, Hazhari IsmailTahap Pengetahuan Guru Tadika terhadap Kemahiran Sosial untuk Kanak-Kanak: Satu Analisis KeperluanAbstractFull Paper
7Chng Chen Wei, Widura Abd Kadir, Siew Woei Shen Development and Effectiveness of Rubric-Based Assessment for Computer Science Final Year Project AbstractFull Paper
8Norizzathy Agir, Mohd Effendi @ Ewan Mohd MatoreAmalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT): Satu Tinjauan terhadap Pelajar Kolej VokasionalAbstractFull Paper
9Siti Norzaidah binti Kamaruddin, Anuar AhmadKesediaan Guru Sejarah Sekolah Menengah Mengaplikasikan KBAT Dalam Mata Pelajaran Sejarah Di Daerah Segamat, JohorAbstractFull Paper