CONTENTS

NoNameTopicVIEW
1Kok Kean HinFasa-Fasa Bulan Dan Pembelajaran Berbantukan KomputerAbstractFull Paper
2Ku Ahmisuhaiti Binti Ku Ahmad, Rahayu Binti Hassan, Suriah Binti Mohamad Hubungan Faktor Pengetahuan, Kesedaran dan Keadilan Terhadap Gelagat Pematuhan Cukai Dalam Kalangan Pensyarah Politeknik Malaysia : Kertas KonsepAbstractFull Paper
3Norlizawaty Baharin, Kamisah OsmanKemahiran Pemikiran Komputasional: Perkembangan, Kepentingan dan PengintegrasianAbstractFull Paper
4Aimi Amiratul Abd Hadi, Haina Syafiqah Hashim, Syaza Salim, Nor Affidah Yahaya, Muhd Ammar Muhd KadriStudent’s Perception Of The Use Of Excel Spreadsheet In Financial ReportingAbstractFull Paper
5Ghaiteri Chithunaidu, Anuar AhmadStudent’s Perception of The Use and Importance Of ICT In The Teaching And Learning Of History SubjectsAbstractFull Paper
6Nurul Afiqah Mohd Rizan, Harun BaharudinTahap Pengetahuan Kosa Kata Dan Pencapaian Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Pelajar Di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) SelangorAbstractFull Paper
7Norafrina Shamsul Azwan,Faridah Mydin KuttyKesan Amalan Pedagogi Di Tahun Pertama Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia Dalam Membantu Proses Transisi Pelajar Di UniversitiAbstractFull Paper
8Nurun Najwa binti Mohammad Mustafa, Macliffton Tembak Sinau, Alloon J. BasinauPengajaran dan Pemudahcaraan Secara Maya – Pelaksanaan Melalui Sistem Pengurusan PembelajaranAbstractFull Paper
9Fatin Atiqah Abd Rahman, Faridah Mydin KuttyKeberkesanan Pemikiran Kritikal Dalam Kalangan Pra Siswazah Fakulti Pendidikan Ukm; Sejauhmana Ia Membantu Proses Penaakulan Dalam Membuat Keputusan AbstractFull Paper
10Muhammad Ajwad Mohd Suhaimi, Dr.Harun BaharudinTahap Kemahiran dan Penggunaan Guru-Guru Pendidikan Islam  dalam Pembelajaran Maya Google Classroom Sepanjang Pandemik Covid-19AbstractFull Paper
11Milawati Mohd Diah, Suzariyati Baharuddin, Muhammad HussinStrategi Pengurusan Dan Penyelesaian Konflik Antara Pensyarah Dan Pengurusan Di Kolej Vokasional Negeri SembilanAbstractFull Paper
12Nik Tasnim Ab Ghaffar, Harun BaharuddinPengaruh ICT(BBM) Dalam Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab PelajarAbstractFull Paper
13Natrah Mat Kasim, Lilia HalimFaktor. Yang. Mempengaruhi. Amalan. Penjimatan Air Dalam. Kalangan PenggunaAbstractFull Paper
14Aizureen Jihamdi, Yahya BuntatHubungan Personaliti “Big Five” Terhadap Keinginan Keusahawanan dalam Kalangan Pelajar Kolej VokasionalAbstractFull Paper
15Marziah Zahra Mohd Sharif, Nik Mohd Rahimi Nik YusoffGaya Pengajaran Guru Bahasa Arab Berdasarkan Perspektif Pelajar Sekolah Menengah Agama Di MelakaAbstractFull Paper
16Anrelson Anak Nara, Azlin MansorAmalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Terhadap Motivasi Guru Di Sekolah Rendah Daerah Sri Aman, SarawakAbstractFull Paper