CONTENTS - june 2023

NoNameTopicVIEW
1Rodina Iryuni Binti Shamsudin, Nor Azlinda Binti HasminGraph&Chart: Skillsyouneed App: An Educational App In Improving Students’performance In Communicative English Classroom Presentation Award Icon, Transparent Award.PNG Images & Vector - FreeIconsPNGAbstractFull Paper
2Norni Binti Abdul Wahab, Norita Binti Abd Aziz, Norsaliza Binti Osman Kesediaan Menggunakan Pembelajaran dan Pengajaran Atas Talian (ePembelajaran) dalam Kalangan Pelajar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin (PSMZA)Award Icon, Transparent Award.PNG Images & Vector - FreeIconsPNGAbstractFull Paper
3Nur Hidayati Sanusi, Mohd Syamsul Ariff GhazalliPersepsi Pelajar Terhadap Keberkesanan Pengajaran Pensyarah Kolej Komuniti Bagan Datuk –Jurnal Penyelidikan Pendidikan dan Teknologi Malaysia (JPPTM)AbstractFull Paper
4Nurliyana Azhar, Norazah Mohd Nordin, Norasmah OthmanKepimpinan Instruksional Pengetua Dan Motivasi Guru – Jurnal Penyelidikan Pendidikan dan Teknologi Malaysia (JPPTM)AbstractFull Paper
5Ts. Nurul Zakiah binti Kasnun, Ts. Khalid bin Deris, Wan Nur Hidayah binti Ibrahim A Review of Gamification for Learning Programming LanguageAward Icon, Transparent Award.PNG Images & Vector - FreeIconsPNGAbstractFull Paper
6Nor Wahida binti Dzalihu’zzabirCabaran Pembentukan Sahsiah Pelajar Dalam Era Revolusi Industri IR 4.0 : Suatu Sorotan KajianAbstractFull Paper
7Hasani binti Ghazali, Rosmawati binti RazakPenguasaan Bacaan Al-Quran dan Cabarannya dalam Kalangan Pelajar PoliteknikAbstractFull Paper
8Saralah Sovey, Mohd Effendi Ewan Mohd MatorePenilaian Tahap Kesukaran Item Ujian Akhir Sesi Akademik (UASA) Matematik Tingkatan 1AbstractFull Paper
9Norifuan Bin Mohamed, Norli Bin Mohd Nor, Mohd Nawi Bin YaacobA Study on the Use of Teaching Methods among Electronic Technology Teachers at the Pengkalan Chepa Vocational CollegeAbstractFull Paper
10Shahrizam Binti Hanpi, Faridah Binti Muhammad, Mohd Nawi Bin YaacobA Case Study on “Smart Accounting” Learning for Business Students at Pengkalan Chepa Vocational College, Kelantan.AbstractFull Paper
11Mohd Nawi Bin Yaacob, Zuanisfarita Binti Mohd Zain Alrashidi , Norhanifah Binti Nik JaafarThe Use Of “Smart Brochure” In the Teaching and Learning (PDP) Of History Subjects at Pengkalan Chepa Vocational College.AbstractFull Paper