TERMA, SYARAT DAN PERATURAN KELAS

  1. Terbuka kepada semua murid prasekolah, sekolah rendah, pelajar sekolah menengah dan sekolah antarabangsa (International school) di seluruh negeri Malaysia.
  2. Penyertaan peserta hendaklah secara sukarela dan mendapat kebenaran daripada ibu bapa/penjaga.
  3. Peserta tidak perlu hadir secara FIZIKAL untuk menyertai pertandingan ini.
  4. Kelas bermula dari Bulan Jun hingga September 2023 dan setiap hari SABTU selama Satu Jam Sahaja.
  5. Peserta perlu mempunyai Komputer, Alamat Gmail dan Rangkaian (Internet) dalam proses pembelajaran kemahiran kursus ini.
  6. e-Module disediakan oleh Penganjur.
  7. Proses Pengajaran dan Pembelajaran Secara talian Melalui Google Meet (Maklumat Puatan /Link  diberi selepas peserta mendaftar)

JADUAL KELAS

(BULAN JUN-2023)

JADUAL KELAS

(BULAN JULAI-2023)

JADUAL KELAS

(BULAN OGOS-2023)

JADUAL KELAS

(BULAN SEPTEMBER-2023)

JADUAL KELAS

(BULAN OKTOBER-2023)